Bemutatkozás

Bemutatkozás

Klímaváltozás a térségben

Magyarország európai és nemzetközi szinten is kiváltképp sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásainak tükrében. A klímaváltozás okozta impulzusokkal szembeni sérülékenység hazánkon belül is területi eltéréseket produkál, ebből adódóan térségenként eltérő formában érzékelhetjük.

Ahogyan a Környezeti Energiahatékonysági Operatív Programban is olvasható, „a Magyarország hosszú távú fejlődési lehetőségeit meghatározó tényezők között kiemelt jelentőséggel bír a klímaváltozás, hiszen a modellek az elmúlt évtizedekben mért melegedés egyértelmű folytatódását vetítik előre a XXI. században a Kárpát-medence térségére.”

A klímaváltozás kockázatainak tudatosulása és érzékelhető növekedése kapcsán egyre hangsúlyosabb szerephez jutnak a jövő bizonytalanságaira és egyre komplexebbé váló kihívásaira rugalmasan reagálni képes stratégiák.

Ezért hoztuk létre Komárom-Esztergom megye klímastratégiáját, amely a klímaváltozás mérséklése mellett kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos irányok meghatározására is.

A tevékenység fő célja a társadalmi és gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra, valamint a szükséges intézkedések és beavatkozási irányok hatékony végrehajtásának elősegítése.

A projekt címe

„Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Naszály, Kocs és Mocsa térségében”

Azonosító szám: KEHOP-1.2.1-18-2018-00151

Kedvezményezett: Naszály Község Önkormányzata, Kocs Község Önkormányzata, Mocsa Község Önkormányzata

Támogatási összeg: 20.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósítás kezdete: 2019. szeptember 1.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. november 29.

A projekt tartalmának bemutatása

Helyi klímastratégia kidolgozása helyi önkormányzatok részére

A tevékenység keretében a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott módszertan alapján, a projekt megvalósítás kezdetétől a települési/térségi szereplők aktív bevonásával a települési klímastratégia kidolgozására kerül sor, amelyek a klímaváltozás mérséklése mellett kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos cselekvési irányok meghatározására is. A települési klímastratégia formailag önálló dokumentumként kerül elkészítésre a módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően.

A tevékenység fő célja a települési/térségi társadalmi, gazdasági szereplők – így a lakosság, valamint a közintézményi, civil és vállalkozói kör – érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra, valamint a szükséges intézkedések, beavatkozási irányok hatékony végrehajtásának elősegítése érdekében azok együtt gondolkodáson alapuló meghatározása.

Az alábbi elemeket magában foglaló tevékenység a fentiek alapján elsődlegesen szemléletformálás, illetve tudásmegosztás jellegű, amely összegzését, végtermékét képezi az azonosított cselekvési irányokat kijelölő települési klímastratégia.

A tevékenység két lépcsőben valósul meg. Első körben egy tervezet kerül kidolgozásra, mely rendelkezésre állását követően megkezdődik a klímastratégia tervezetének megismertetése a partnerszervezetekkel, illetve a tervezésbe bevont szervezetekkel, illetve hatóságokkal. A társadalmasítás része a települési éghajlat-változási kerekasztal ülés, illetve a tervezet közgyűlés általi megvitatása is.

A társadalmasítást követően a tervezők a szükséges módosításokat átvezetik, majd a klímastratégiát a projekt szakmai zárása körében a közgyűlés fogadja el melyet követően az elfogadott klímastratégia Útmutatóban foglalt elvárásoknak való megfelelőségét – amennyiben erre van mód – a Klímabarát Települések Szövetsége által kiadott igazolással kívánjuk alátámasztani.

Térségi önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági szereplők, oktatási és nevelési intézmények és lakosság/diákok részére interaktív, gyakorlatorientált programok workshopok, konferenciák:

  • érzékenyítés (a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése)
  • az ezeket a hatásokat csökkentő megoldások feltárása,
  • a jó gyakorlatok megismertetése,
  • a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való átültetése.
  • a klímastratégia módszertanának ismertetése, igények felmérése,
  • a projekthez kapcsolódó feladatlapok és tesztlapok kitöltése.

A település/térség településeinek lakosságának, diákok/tanulók részére interaktív, program: A pályázó település, illetve a térség iskoláinak diákjai részére pályázatok szervezése:

  • pályázati felhívások (rajz, fotó és logó pályázat)
szechenyi logo